Therapie

COACHING
Dit Is de vorm van begeleiding die erop is gericht mensen in positieve zin te veranderen. De wisselwerking tussen inzicht en gedrag speelt hierin een centrale rol. Coaching biedt een oplossing als je bijvoorbeeld:

– Beter en effectiever wilt communiceren, zowel privé als op het werk
– Begeleiding wilt krijgen bij veranderingen in je omgeving
– Moeite hebt met het nemen van beslissingen
– Behoefte hebt aan loopbaanbegeleiding

COUNSELING
Dit beoogt mensen te stimuleren zelf inzicht te krijgen in probleem en oplossing. De integratieve benadering van counseling is dat de client het weet, het kan en het ook doet. Counseling biedt een oplossing als je bijvoorbeeld:

– Angsten wilt overwinnen
– Meer zelfvertrouwen wilt krijgen
– Stress-situaties het hoofd wilt bieden
– Behoefte hebt aan begeleiding bij rouw- of traumaverwerking
– Terugkerende conflictsituaties wilt doorbreken
– Zingevingsvraagstukken verduidelijkt wilt krijgen

THERAPIE
Psychotherapie is een methode gericht op het leed dat mensen ervaren in het leven.

Integratieve psychotherapie Is de laatste ontwikkeling in psychotherapie waarbij bestaande methoden worden overstegen en geïntegreerd.

Integratieve psychotherapie is gericht op het integreren van alle dimensies van de mens. Dit zijn de volgende dimensies:

– Lichamelijk
– Emotioneel
– Gedragsmatig
– Sociaal
– Cognitief
– Spiritueel

Integratieve psychotherapie biedt een oplossing als je bijvoorbeeld:

– Trauma’s wilt verwerken
– Kampt met burn-out klachten
– Het gevoel hebt te zijn vastgelopen
– Een laag zelfbeeld hebt
– Last hebt van depressieve gevoelens

TARIEF
De kosten voor coaching counseling en therapie bedragen 45,- Euro per uur.


Therapeuten van tegenwoordig zijn niet altijd therapeuten van nu.
Ik ben dat wel.

Neem bij vragen gerust contact met mij op.